DỊ NĂNG NÔNG TRƯỜNG CHỦ – 异能农场主

Tác giả: Huyền Ca Nhã Ý – 弦歌雅意

Thể loại: Chủng điền văn, 1×1, cường cường, sinh tử, chủ công văn

Edit: Nguyên Lam ( Đu Đu)

Tình trạng: On-going

Giới thiệu:

Đi qua nửa đời lận đận, cũng từng mong một cuộc sống thanh bình, sơn thôn nhỏ này cũng không tệ, dựa vào dị năng, trồng vài mẫu đất ruộng, thản nhiên mà sống.

Chỉ là ân oán nửa đời trước vẫn không buông bỏ được, sủng người thương, diệt kẻ thù, hiếu kính người thân, ngày qua ngày xem ra rất có tư vị đi.

Một người cày cấy, một người thu hoạch, phu phu đồng lòng, một ngày thu đấu vàng.


MỤC LỤC

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
91 92 92 94 95 96 97 98 99 100
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
Advertisements

8 thoughts on “[-ing] Dị Năng Nông Trường Chủ – Huyền Ca Nhã Ý

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s